Op 19 december jl. heeft Zembla een reportage uitgezonden over hormoon verstorende stoffen in relatie tot babies. De toename van het gebruik hiervan noemt de Wereld Gezondheids Organsiatie (WHO) een grote bedreiging. In het buitenland zijn veel van deze stoffen al verboden in consumenten producten.
Wereldwijd hebben 89 wetenschappers, ook uit Nederland, zich duidelijk uitgesproken en aangegeven dat deze stoffen verboden moeten worden. Al was het maar uit het voorzorgsprincipe. Zwangere vrouwen en jonge moeders moeten beter worden voorgelicht zodat ze zelf een keuze kunnen maken. Want de kinderen van 0-3 jaar zijn het meest ontvankelijk. Bovendien geven veel deskundigen aan dat het ook relatief makkelijk is om deze stoffen te vermijden. Zoals de NL toxicoloog aangeeft zijn hij en honderden artsen en wetenschappers het eens dat deze stoffen vermeden dienen te worden.
Wil je de uitzendig zelf bekijken, klik hier of kijk bij Uitzendig gemist: Zembla, 19 december , Zorgwekkende Stoffen