ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden

Onze uitgangspunten zijn:

  • Vandaag besteld vóór 15.00 uur, binnen Nederland de volgende  werkdag bezorgd
  • Ruilen binnen 7 dagen mogelijk
  • Niet goed, geld terug
  • Bezorging via TNT
  • Bij vragen en/of opmerkingen: vragen@laladoo.nl
  • Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van: Laladoo BV, Cruquiusweg 7, 2102 LS Heemstede, vragen@laladoo.nl

KvK nummer: 34327835

BTW: NL8204.60.886.B01

Bank rekening: NL25ABNA 0535867395

Artikel 1.          Definities

1.1 Laladoo is een online winkel voor babyartikelen van 0-2 jaar welke via www.laladoo.nl bezocht kan worden.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behoren bij de internetactiviteiten van Laladoo voor consumenten.

Artikel 2.          Toepasselijkheid

2.1 Op de winkelverkopen van Laladoo zijn niet deze voorwaarden maar de Voorwaarden Winkelverkoop Laladoo van toepassing.

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Laladoo voor consumenten, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Laladoo worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Laladoo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3.          Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Laladoo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4.          Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 3,95 per zending. Voor zendingen naar landen buiten Nederland, maar binnen de EU bedragen de kosten 6,50 per artikel. Voor zendingen naar de rest van de wereld zijn de verzendkosten 8,50 per artikel.

4.3 Laladoo kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5.          Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

a)Direct en online door middel van creditcard (Mastercard en Visa). Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén extra kosten berekend.

b)iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, Fortis Nederland, SNS Bank of ING (Postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal

c)Direct en online door middel van een betaling via Paypal (voor houder van een Paypal account). Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met Paypal worden géén extra kosten berekend.

d)In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank dient uw betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Laladoo te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

5.2 Betaling dient te geschieden vooraf zonder korting of compensatie voorafgaande aan de levering.

5.3 De klant geeft Laladoo toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze

5.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Laladoo.

Artikel 6.          Levering

6.1 Laladoo streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Laladoo echter niet verplicht. Zie ook 6.2

6.2 De uiterste leveringstermijn is 2 dagen na plaatsing van de bestelling, Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 2 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Laladoo zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7.          Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Laladoo verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8.          Ruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild worden. U ontvangt dan uw geld terug mits aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

8.1 Artikelen, die u via www.laladoo.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits: Deze artikelen kunnen binnen uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geretourneerd aan Laladoo BV, Cruquiusweg 7, 2102 LS Heemstede. De artikelen moeten nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden teruggezonden. De artikelen moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons teruggezonden zijn.

8.2 Laladoo accepteert uitsluitend ruilingen die op hierboven beschreven wijze worden opgestuurd. Ruilingen die hier niet aan voldoen of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3 U betaalt zelf de kosten van de retourzending Op uw eigen kosten versturen per reguliere post (bijv. TNT Post)*. Ruilingen welke per post verzonden worden dienen ten allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij u administratiekosten à € 4,95 in rekening én de kosten in rekening welke ons door TNT Post in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen (vanaf € 14,00). Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, betekent dit dat deze kosten minimaal € 18,95 zullen bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de voor ruiling aangeboden artikelen. Deze mogelijkheid is ook van toepassing voor retourzendingen uit het buitenland. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw ruiling exact te worden gevolgd.

Artikel 9.          Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling

9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. het sturen van een e-mail naar klantenservice@laladoo.nl Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8 beschreven. Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en)

9.2 Mocht het zo zijn dat de kwaliteit van een kledingstuk of ander product na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld een kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage of u constateert dat het artikel ondanks het opvolgen van de wasvoorschriften niet mooi blijft in de was, dan geldt de garantieregeling De garantietermijn op de artikelen bedraagt 6 maanden na ontvangst van het door u bestelde product. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van gebruik en wassen. Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende kledingstuk of artikel ook 6 maanden te zijn. De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht ten allen tijde ongegrond worden verklaard. Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u willen vernemen. U kunt een mail sturen naar klantenservice@laladoo.nl.

9.3 Voor het terugzenden van de als klacht aangemelde kleding kunt u kiezen uit drie methoden: Op uw eigen kosten versturen per reguliere post (bijv. TNT Post). Artikelen, welke per post verzonden worden dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij u administratiekosten à € 4,95 in rekening én de kosten in rekening welke ons door TNT Post in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen (vanaf € 14,00). Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, betekent dit dat deze kosten minimaal € 18,95 zullen bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de als klacht aangemelde artikelen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht exact te worden gevolgd.Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 10.         Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar ons magazijn, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan klantenservice@laladoo.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Laladoo het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, Laladoo zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

Artikel 11.         Herroepen

11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Laladoo crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

11.2 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met klantenservice@laladoo.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

11.3 Uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient het artikel teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Laladoo plaats.

11.4 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een ruiling conform artikel 8 van onze voorwaarden.

Artikel 12.         Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Laladoo, dan wel tussen Laladoo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Laladoo, is Laladoo niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Laladoo.

Artikel 13.         Overmacht

Laladoo heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Laladoo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14.         Aansprakelijkheid

14.1 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Laladoo geleverde goederen, is Laladoo nimmer aansprakelijk.

14.2 Mocht Laladoo om enige reden toch aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Laladoo beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Laladoo is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 15.         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: klantenservice@laladoo.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van

€ 25,00 klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070-3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (al dan niet gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

15.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

15.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven, zullen Laladoo en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust neem dan contact op per e-mail met onze klantenservice: klantenservice@laladoo.nl of stuur een briefje naar:

Laladoo BV, Cruquiusweg 7, 2102 L, Heemstede,

KvK: 34327835

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Laladoo BV.

Laatste wijziging januari 2017.

klik hier om deze voorwaarden af te drukken in PDF.*

*Om deze voorwaarden in de printversie te openen, heb je Adobe Acrobat Reader nodig.